Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Легат Олге Јеврић - Кућа легата 

 

Легат Олге Јеврић

 

Уговором о поклону (бр. 594 од 10. априла 2006. године) Кућа легата преузела је на чување 44 дела Олге Јеврић, да би касније Анексом уговора (бр. 1078 од 26. децембра 2012. године) збирка била допуњена са још 3 дела. Данас овај богат и заокружени легат броји укупно 47 најрепрезенатативнијих скулптура великог и средњег формата, изведених у гипсу, теракоти, цементу, фери-оксиду и гвожђу, које су настале у периоду од 1951. до 2001. године. Делови збирке до сада су били излагани на великом броју изложби у земљи и иностранству, као и на великој ретроспективи, 2012. године у Кући легата, која је била и повод за добијање двеју значајних награда 2013. године: Награде Града Београда за ликовно и примењено стваралаштво, визуелне и проширене медије и  Награда СаваШумановић.

У периоду од 2006. до 2022. године Кућа легата, поред редовних активности обраде збирке и промовисања легата Олге Јеврић, посветила се и опсежном процесу дигитализације. У етапама се приступило дигитализовању архиве (која садржи рукописе, белешке, писма, каталоге, скице, цртеже, приватне и ауторске фотографије...), снимању видеа ротације њених скулптура, реализовању краћег документарног филма Мисли и сећања у сопственој продукцији 2013. године, али и креирању 360° виртуелне туре, која је осмишљена као online изложба под називом: Корелације – Олга Јеврић и Коља Божовић, одржане 2020. године. Са друге стране, извршене су и две врло опсежне фазе конзервације и рестаурације скулптура од стране стручњака-конзерватора Народног музеја у Београду и некадашњег Централног института за конзервацију.

Кућа легата је 2018. године одлучила да отпочне израду 3D модела скулптура, те је у првој фази снимљено осам скулптура у складу са строгим правилима превентивне конзервације и све веће неопходности да се сачува 3D модел оригиналног дела који представља драгоцен материјал у случају евентуалних, непредвиђених оштећења. (Израда 3D модела поред примарне конзерваторске намене поседује потенцијал похрањивања дигиталне слике самог предмета, који се може проучавати до најпрецизнијих детаља, реплицирати у жељеној пропорцији, служити као визуелни материјал за електронски и штампани медиј, класичне и виртуелне изложбе или користити за холограмске пројекције.)  

У овом тренутку у Кући легата, збирке Олге Јеврић и Петра Лубарде предњаче у примени нових дигиталних технологија које ће свакако временом бити заступљенене и у оквиру других збирки. На тај начин поред стандардне дигитализације архивске грађе која се спроводи по упутствима прописаним од стране Министарства културе и информисања Републике Србије, Кућа легата од 2020. године отпочиње са применом нових дигиталних технологија у оквиру изложбене праксе, као и креирања и чувања 3D дигиталног модела из збирке скулптура Олге Јеврић. За те потребе користе се методе: а) фотограметрије (за потребе дигиталне архиве, конзервације, виртуелних изложби, веб презентације, али и поседовања дигиталне копије предмета) и  б) 360° виртуалне туре (као дигитални субститут саме „физичке“ изложбе у простору са информацијама и другим интерактивним садржајима који су у овом случају доступни уз помоћ интернета, компјутера и мобилних уређаја).

Кућа легата планира да креира дигиталну базу која ће бити доступна стручним сарадницима, истраживачима, студентима уметничких академија и историје уметности, широј публици и другима. У том процесу дигитализације изузетан значај је додељен мањем али веома вредном фонду личних рукописа и бележака које је уметница сама селектовала за документацију, као драгоцен материјал који употпуњује збирку.  

Дело Олге Јеврић се поново открива, позиционира и актуелизује у оквирима европске и светске скулптуре 20. века. Велики позитиван импулс покренуће и мања али пажљиво одабрана колекција скулптура у Tate Modern у Лондону која ће убрзо бити и представљена публици. На путу даљег истраживања и промовисања дела Олге Јеврић, Кућа легата ће остати  један од кључних носилаца своје одговорне улоге и мисије.