Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

 

Библиографија (избор)

 

- Балша Рајчевић, Олга Јеврић, За умјетност, НО Универзитетска ријеч, 1989, стр. 185–189.
- Beate Reifenscheid, Richard Deacon, La Qualité de l'ombre, Ludwig Museum Koblenz, Silvana Editorale, 2013.
- Cornelis Doelman, De Biennale, Niewe Rotterdamse courant, Rotterdam, 5. VIII 1958, prevod u katalogu izložbe
  metnici članovi SANU, Beograd, 1980.
- Cornelis Doelman, Originalnost je karakteristična oznaka, „Umetnici članovi SANU”, SANU, Beogradski sajam,
  Narodni muzej, Beograd, 1980, str. 147. [katalog izložbe]
- Дејан Вучетић, Сава Степанов, Материја Духа, Београд, Драслар Принт, 2012. [каталог изложбе]
- Dictionnaire de la sculpture moderne, Hazan, Paris, 1960.
- Dictionnaire des peintres, sculpteures, dessinateurs et graveures, tom. 6, Jacobs-Loyer, Librairie gründ, Paris, 1976.
- Dictionary of Modern Sculpture, Metheuen and Co Ltd, London, 1962.
- Енциклопедија ликовних умјетности, ИИИ, Југославенски лексикографски завод, Загреб, 1964.
- Европски уметностно згодовински лексикон, Младинска књига, Љубљана, 1971.
- Јеша Денегри, Олга Јеврић, Београд, Топy, 2005.
- Јеша Денегри, Педесете:Теме српске уметности, Нови Сад, Светови, 1993.
- Јеша Денегри, Шездесете: Теме српске уметности (1960–1970), Нови Сад, Светови, 1995.
- Јеша Денегри, Скулптор Олга Јеврић, Музеј савремене уметности, Београд, БИГЗ, 1981. [каталог изложбе]
- Јеша Денегри, Олга Јеврић, Студентски културни центар, Београд 1988. [каталог изложбе]
- Јован Христић, Олга Јеврић или онтологија вајарског дела, „Дело”, Београд, 1960, св. 1-2, стр. 190–196.
- Коста Богдановић, О једној скулптури Олге Јеврић, „Студент”, Београд, 30.8.1972.
- Коста Богдановић, Скулптура као облик мишљења, „Израз”, Сарајево, 1982, књига ЛИ, св. 3.
- Лидија Мереник, Амбијент и скулптура у Београду, осамдесете, Нове појаве у сликарству и  скулптури
  1979–1989. године у Србији, Прометеј, Нови Сад, 1995.
- Luciano Pistoi, Incontro con Olga Jevric, „Notizie arti figurative”, Torino, oktobar 1959, god. II, br. 9, str. 10
- Мала енциклопедија, Просвета, Београд, 1978.
- Michel Seuphor, La sculpture de se siecle, Edition du Griffon, Neuchatel, 1959, str. 177.
- Миланка Тодић, Ретроспективна изложба Олге Јеврић, „Домети”, Ријека, 1982, бр. 5, стр. 58–59.
- Милета Продановић, Монументално у камерном, „Политика”, Додатак бр. 2, 10.5.2008.
- Милош Јевтић, Светови уметности, Београд, Службени гласник, 2012. стр. 881–916.
- Миодраг Б. Протић, Изложба Олге Јеврић, „НИН”, Београд, 27.10.1957.
- Миодраг Б. Протић, Скулптура XX века, Београд, Југославија, 1982.
- Мишко Шуваковић, Топологија поновљеног означитеља; Олга јеврић, Асиметрични други. Есеји о
  уметницима и концептима, Нови Сад, 1996.
- Миодраг Коларић, Просторне композиције Олге Јеврић, „Вечерње новости”, 18.10.1957.
- Општа енциклопедија Лароуссе, Вук Караџић, Београд, 1971.
- Павиллон Yоугославе, XXИX еме Биеннале де Венисе, Издавачки завод Југославенске Академије, Загреб, 1958.
- Павле Стефановић, Исповест и порука једног савременог вајара, „Умјетност”, Загреб, 1958, бр. 7-8, стр. 35–37.
- Павле Угринов, Скулптуре Олге Јеврић, „Књижевне новине”, Београд, 15.3.1969, год. XXИ, бр. 349, стр. 7.
- Пеђа Милосављевић, Свет Олге Јеврич, „Политика”, Београд, 24.7.1982, стр. 58–59.
- Пхаидеон Дицтионарy оф Тwентиетх-Центурy Арт, Пхаидеон, Лондон, Неw Yорк, 1973. стр. 180.
- Пхyллида Барлоw, Рицхард Деацон, Јес̌а Денегри, Федја Кликовац, Ингрид Сwенсон, Олга Јеврић, 
  Ридингхоусе, Лондон, 2019. [каталог изложбе одржане у Пеер Галлерy у Лондону]
- Пиерре Гуегуен, Ла массе дéцхирéе; „Аујоурд’хуи”, Парис, 1958, бр. 19.
- Раде Предић, Олга Јеврић, прва самостална изложба, Видици, Београд, 1957. год. В, бр. 32, стр. 9.
- Раде Предић, Видици, ликовне критике и чланци, Независна издања, Београд, 1992.
- Сава Степанов,  Фотографије Олге Јеврић, Центар за визуелну културу  Златно око, Нови Сад, 1993. [каталог изложбе]
- Сава Степанов, Скулптура Олге Јеврић, Београд, САНУ, 2001. стр. 87, [каталог изложбе]
- Сава Степанов, Ка скулптури слојевитог значења, ВИИИ ПИЈС, „Свеске”, Панчево, ванредни број, мај 1993.
- Сава Степанов, Скулптура Олге Јеврић, Нови Сад, Галерија ликовне уметности – поклон збирка Рајка
  Мамузића, Олга Јеврић – Скулптуре, Нови Сад, Стојков, 2008. [каталог изложбе]
- Срето Бошњак, Олга Јеврић, САНУ, Галерија, Књига 38, Београд, Радиша Тимотић, 1981.
- Tijana Đapović, La Forza Individuale Nell’arte di Olga Jevrić, Tesi di Diploma in Letteratura  Artisticha anno
  accademico 2003/2004, Accademia di Belle Arti di Venezia. 
- Вера Хорват-Пинтарић, О скулптури Олге Јеврић, Књижевник, 14. ИИ, Загреб, коловоз 1960.
- Вера Хорват-Пинтарић, Олга Јеврић, Галерија сувремене умјетности, Загреб, Графички завод Хрватске, 964. [каталог изложбе]
- Весна Мајхер, Казивања и искази српских вајара друге половине XX и почетка XXИ века, Суботица, Ротографика, 2006.
- Жаклина Марковић, Милета Продановић, Јован Ћирилов, Јеша Денегри, Легат Олге Јеврић: уметничка
  збирка Српске академије наука и уметности, Београд, Службени гласник, 2014.