Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

 

 О Кући легата

  

Кућа легата, установа културе која је настала као плод вишедеценијске иницијативе уметника, интелектуалца, стручњака и дародаваца, основана је 2004. године од стране Скупштина града Београда. Њене активности фокусиране су првенствено на бригу о поклоњеним покретним и непокрерним културним добрима уз пуно поштовање воље легатора, константно подизање нивоа услова и метода старања и заштите легата, њиховом промовисању и презентовању стручној и широј јавности. Из тог разлога, дела из легата чувају се по најсавременијим музеолошким стандардима. Као млада установа, Кућа легата такође је посвећена стимулисању и оживљавању праксе легаторства. Поред стручне бриге око већ постојећих легата још један битан циљ њеног оснивања је пријем нових легата и поклона које одобрава Комисија за пријем нових легата и Секретаријат за културу града Београда. Кућа легата са великом посвећеношћу стара се о 11 изузетно вредних легата наших еминентних сликара и вајара (Олге Јеврић, Олге Јанчић, Петра Лубарде, Петра Добровића, Миленка Шербана, Вељка и Маре Петровић, Риста Стијовића, Недељка Гвозденовића, Љубице Цуце Сокић, Косте Богдановића и Милене Јефтић Ничеве Костић). Кроз посвећени рад, који се огледа у константној бризи о повереним покретним и непокретним културним добрима, стручној обради збирки и њиховом промовисању у земљи и иностранству, након 18 година Кућа легата је својом праксом оправдала своје постојање и оформила своју верну публику.