Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

 

 

У Кући легата се чува вредан документарни фонд - архива која се састоји од рукописа, писама, чланака и друге писане грађе  Олге Јеврић коју је уметница за живота поклонила Кући легата. Архива поседује и значајну колекцију компакт дискова и магнетофонских трака из атељеа уметниице коју је добила на поклон од наследнице Милесе Радивојевић. Током 2022. године Кућа легата дигитализује  значајан део архиве Олге Јеврић из приватног власништва породице Марка Ђукића, наследника Олге Јеврић.